Schoenmakerbokaal


Wat is de Schoenmakerbokaal?

De Schoenmakerbokaal is de wisselprijs die gewonnen kan worden door het luchtverdedigingpeloton van de Koninklijke Landmacht dat de hoogste score haalt bij de vliegtuigherkenningswedstrijd die jaarlijks door het Korps Luchtdoelartillerie wordt georganiseerd. De wedstrijd is onderverdeeld in een pelotons- en een individueel klassement. Het pelotonsklassement is een gesloten klassement, het individuele klassement is een open klassement.

Geschiedenis

Vliegtuigherkenning is een essentiŽle taak voor luchtverdedigingeenheden i.v.m. snelle identificatie en adequaat kunnen reageren op vijandelijke luchtstrijdkrachten. Om vliegtuigherkenning bij deze eenheden op een hoger niveau te brengen, nam 41Paluabt te Langemannshof (Duitsland) in 1989 het initiatief om een vliegtuigherkenningswedstrijd te organiseren. Aan deze wedstrijd zouden zoveel mogelijk luchtdoelartillerie-eenheden moeten deelnemen. Om een positieve bijdrage te leveren aan deze wedstrijd besloot 41 Paluabt een bokaal ter beschikking te stellen aan het winnende team. Deze bokaal werd al snel omgedoopt tot "SCHOENMAKERBOKAAL", vernoemd naar de adjudant Schoenmaker.

De adjudant Schoenmaker, in de jaren zestig en zeventig werkzaam op de toenmalige Luchtdoelartillerieschool, hield zich hoofdzakelijk bezig met vliegtuig- en pantserherkenning. Hij kan worden beschouwd als de grondlegger van de vliegtuigherkenning binnen de luchtdoelartillerie, met name op dit gebied was hij binnen en buiten de luchtdoelartillerie een erkende autoriteit.

De eerste wedstrijd werd gehouden op 21 juni 1989. Het initiatief van 41Paluabt werd door C-101 Luagp zeer op prijs gesteld en deze besloot om de wedstrijd op te nemen in het jaarprogramma voor alle luchtdoelartillerie-eenheden.

Initieel was de wedstrijd alleen bestemd voor eenheden van het Korps Luchtdoelartillerie, maar door de veranderingen in de krijgsmacht (steeds meer joint optreden) is er in januari 2004 besloten om van het individuele klassement een open klasse te maken, zodat alle personeel werkzaam bij defensie mee kan doen.

Sinds het overlijden van de adjudant b.d. Schoenmaker wordt de prijs uitgereikt door zijn zoon Bob Schoenmaker.

In 2010 is de laatste Schoenmakerbokaal gehouden. Doordat de visuele indentificatie niet meer noodzakelijk is zijn ook de lessen vliegtuigherkenning geminimaliseerd. Vanaf 2013 worden er nog maar 6 toestellen geleerd te herkennen.