Korpsadjudant


De functie van Korpsadjudant wordt sinds 2007 vervult door Adjudant Jakob Tonnis. De Korpsadjudant werkt nauw samen met de Commando-adjudant van het Defensie Grondgebonden LuchtverdedigingsCommndo (DGLC) omdat met name de werkgebieden van beide functionarissen vele raakvlakken hebben.

De Korpsadjudant functioneert als klankbord voor de Commandant Korps Luchtdoelartillerie en heeft zijn kantoor op de eerste verdieping van gebouw 301A op Luitenant-generaal Bestkazerne in de Vredepeel.
De Korpsadjudant is de schakel tussen de Commandant Korps Luchtdoelartillerie en alle leden van het Korps. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van traditie. Hij werkt nauw samen met reŁniecommissies van voormalige afdelingen Lua. Hij is daarnaast nauw betrokken bij allerlei herdenkingen zoals: Tarakan-herdenking (19 jan), Watersnoodramp 1953 (1 feb), Nationale herdenking (4 mei), Herdenking Slag om Ypenburg 1940 (10 mei), IndiŽ herdenking Roermond (7 sep).De korpsadjudant

De Korpsadjudant van het Korps Luchtdoelartillerie is:
• Lid van de Stichting Korps Luchtdoelartillerie (SKLUA);
• Lid van het Korps Traditie Raad Korps Luchtdoelartillerie (KTR LUA);
• Lid van het Regiment- en Korpsadjudanten overleg (RAKA);
• Lid van het gezamenlijk overleg regimenten en korpsen KL(GORK KL);
• Lid van de uniformcommissie (UCKL);
• Intermediair tussen de Historische Collectie Grondgebonden luchtverdediging (HC GLVD) en de Commandant Korps Luchtdoelartillerie.

De Korpsadjudant is de vaandeldrager van het Vaandel van het Korps Luchtdoelartillerie. Alle militairen geplaatst bij de Luchtdoelartillerie worden/zijn vanaf 2002 beŽdigd op het Vaandel van het Korps Luchtdoelartillerie.

Mijn speerpunt als Korpsadjudant van het Korps Luchtdoelartillerie voor de komende jaren is invulling geven aan het Veteranenbeleid. In dit kader zal hij prioriteit geven aan het opzetten van een veteranenbestand. Er leven in Nederland zo'n 140.000 veteranen. Daarvan behoren er ruim 90.000 tot de categorie WO II tot en met Nieuw Guinea. Daarnaast zijn er ruim 40.000 zogeheten veteranen van vredesmissies, de periode na 1979 Libanon.
Zowel de luchtdoelartillerist in werkelijke dienst als ook de oudgedienden hebben zijn nadrukkelijke aandacht. Bent u een veteraan die prima in zijn vel zit. Die zijn uitzendervaring beschouwt als een waardevolle ervaring waar je met genoegen op terug kijkt. Streeft u naar volwaardige maatschappelijke erkenning meldt u dan aan als oudgediende van het Korps Luchtdoelartillerie.