Onderofficieren


KMS (Initiële opleiding)

De opleiding tot onderofficier start op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert en duurt ongeveer 10 maanden. Diegene die al militair is (doorstromer) en naar de KMS gaat, heeft een kortere opleidingstijd omdat hij al veel kennis en ervaring in zijn vorige militaire functie opgedaan heeft.
Na het slagen voor de KMS zal de Onderofficier bestemd voor de Luchtdoelartillerie verder worden opgeleid bij het Commando Luchtdoelartillerie (CoLua) op de Luchtmachtbasis de Peel in Vredepeel.
Binnen het CoLua volgt hij eerst een opleiding binnen de Opleidings en Trainingseenheid. Deze opleiding heet de Voortgezette Technische Opleiding (VTO) Lua. Deze VTO Lua duurt ongeveer 7 maanden en is onderverdeeld in 3 modules.
In de eerste module wordt je opgeleid op het Stinger Wapen Platform zodat je dit platform kunt bedienen. Dit gedeelte van de opleiding heet de “Module Vakman”. Je leert in deze module onder andere schieten met de stinger in een gesimuleerde omgeving, de Advanced Stinger Trainer (AST)
Na het slagen voor de module Vakman ga je door naar de “Module Leider”. In deze module leer je leidinggeven op het Stinger Wapen platform en krijg je lessen in de commandovoering. Ook in deze module kom je veel in de AST om op te kunnen treden als ploegcommandant van een stingerploeg. Als je deze module met goed gevolg afsluit ga je door naar de module 3.
Module 3 noemen wij de “Module Instructeur”. Tijdens deze module ga je les geven over de Stinger en algemene lessen zoals radiolessen en GPS lessen. Tevens leer je waar je verder nog allemaal nog verantwoordelijk voor bent als groepscommandant. Een van die verantwoordelijkheden is bijvoorbeeld het houden van allerlei soorten gesprekken die je straks in je functie ook moet kunnen voeren met jouw personeel. Het maken van een opleidingsplan voor jouw bedieningen behoort ook tot één van jouw verantwoordelijkheden.
Voor de opleiding binnen het CoLua kunnen de doorstromers ook verkorting krijgen, maar dit is afhankelijk van de eerder opgedane kennis en ervaring.
Na afloop van de opleiding wordt je geplaatst op een startfunctie als Groepscommandant Stinger Wapen Platform bij 11 of 13 Luchtverdedigingsbatterij in de Peel.

Overige opleidingen

Naast het volgen van deze verplichte carrière cursus kun je natuurlijk ook nog vele andere cursussen volgen zoals Algemene Instructie Bekwaamheid en allerlei wapenopleidingen om als (hoofd)schietinstructeur te mogen optreden op een schietbaan.