Officieren


Er zijn officieren werkzaam binnen het commando luchtdoelartillerie op tal van verschillende functies. Voordat een officier een parate functie gaat vervullen, volgt deze eerst een opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Er zijn op dit moment drie opleidingstrajecten welke op de KMA gevolgd kunnen worden. Ten eerste de militaire wetenschappelijke opleiding (MWO), deze duurt vier jaar en men dient minimaal over een VWO diploma te beschikken om hiervoor toegelaten te worden.

Ten tweede bestaat de korte officiersopleiding (KOO), deze duurt een jaar, men moet hiervoor een HAVO diploma gehaald hebben om toegelaten te kunnen worden.

Het derde traject is de specifieke officiersopleiding (SOO), deze duurt ongeveer een half jaar. Dit traject is bedoeld voor onderofficieren die al een aantal jaren werkzaam zijn binnen de krijgsmacht.

Nadat de aspirant officier de opleiding aan de KMA met goed gevolg heeft afgelegd, zal deze de vaktechnische opleiding (VTO) luchtdoelartillerie gaan volgen. Deze wordt verzorgd door de instructiegroep functieopleiding officieren van de opleiding en trainingbatterij van het commando luchtdoelartillerie. Deze opleiding vindt plaats op luchtmachtbasis ‘de Peel’ en duurt ongeveer negen maanden.

Wanneer ook deze opleiding met goed gevolg voltooid is zullen de aspirant officieren bevorderd worden tot tweede luitenant en geplaatst worden bij een van de twee luchtverdedigingbatterijen van het commando luchtdoelartillerie op de luchtmachtbasis ‘de Peel’, of bij luchtverdedigingcompagnie van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen.