Colua


Het Commando Luchtdoelartillerie (CoLua) maakt deel uit van het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL). Het CoLua is de luchtverdedigingsorganisatie van de CLAS en bestaat naast een staf uit een kenniscentrum luchtverdediging, twee luchtverdedigingsbatterijen en een opleidings- en trainingsbatterij. In crisistijd kan het CoLua elementen van de staf en luchtverdedigingseenheden toevoegen aan een missie. Voor de inzet van deze delen van het CoLua is de onderstaande operationele missie geformuleerd:

Het beschermen van objecten, eenheden en gebieden tegen de dreiging van op lage tot middelbare hoogte vliegende bemande vliegtuigen en helikopters, onbemande vliegtuigen, kruisvluchtwapens en ingezette bewapening.

Het CoLua realiseert deze missie al dan niet in nauwe samenwerking met luchtverdedigingseenheden van andere krijgsmachtdelen en nationaliteiten. Haar optreden kan tactisch, technisch en procedureel ingebed worden in coalitieverband.